Palvelut

Toimin oikeudenkäyntiasiamiehenä myös oikeusturva- ja oikeusapuasiossa sekä palvelen yksityisiä ja yrityksiä mm. seuraavilla oikeuden aloilla:

 • perheoikeus (avio- ja avoerot)
 • avioehtosopimukset
 • ositukset avioeron ja puolison kuoleman jälkeen
 • lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat
 • edunvalvonta-asiat, edunvalvontavaltuutukset
 • perintöoikeus, perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot ja testamentit
 • kauppakirjojen ja lahjakirjojen laadinta
 • työoikeudelliset asiat
 • sopimusoikeudelliset asiat ja niihin liittyvät riidat
 • vahingonkorvausoikeus
 • rikosoikeus