Palvelut

Palvelen yksityisiä ja yrityksiä mm. seuraavilla oikeuden aloilla:

  • perheoikeus (avio- ja avoerot)
  • avioehtosopimukset
  • ositukset avioeron ja puolison kuoleman jälkeen
  • edunvalvonta-asiat, edunvalvontavaltuutukset
  • perintöoikeus, perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot ja testamentit
  • kauppakirjojen ja lahjakirjojen laadinta
  • sopimusoikeudelliset asiat