Yritys

arja-luoma

Teitä palvelee kaikissa lakiasioissanne

Asianajaja, Varatuomari
Arja Luoma

Olen perustanut Lakiasiaintoimisto Arja Luoman 1.1.1993 ja toiminut siitä lähtien asianajotehtävissä. Vuonna 1996 olen suorittanut asianajajatutkinnon ja ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuoden 1997 alusta lukien.


Toimintani peruslähtökohtana on asiakasläheinen lähestyminen. Tavoitteena on tarjota joustavaa ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavaa yksilöllistä palvelua.

 

Kuka on asianajaja?

  • Asianajajaksi saa kutsua itseään vain sellainen lakimies, joka on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi. Häneltä edellytetään oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja vähintään neljän vuoden työkokemusta lakimiestehtävissä ennen asianajajaksi hyväksymistä.
  • Asianajajan tulee suorittaa asianajajan ammattitutkinto ja häneltä edellytetään asianajajalaissa ja Suomen Asianajajaliiton säännöissä määrättyjen soveltuvuusedellytysten täyttämistä.
  • Asianajajan tulee noudattaa hyvää asianajotapaa ja häneltä edellytetään ammattitaidon ylläpitämistä jatkuvalla kouluttautumisella.
  • Asianajajalla on oltava myös kattava toiminnan vastuuvakuutus.

Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset sekä hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.